PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Aktualne zeszyty

ARCHIWUM:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(180)

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(181)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(182)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(183)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

  


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 2 (181) 2017

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus 7,16 pkt; MNiSW 11 pkt
PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017
strony: 5–20

Joanna Matuszczak-Świgoń, Jagoda Walendowska
FREE POLISH FULLTEXT: TERAPIA BEHAWIORALNO-POZNAWCZA W CHOROBACH NOWOTWOROWYCH
FREE ENGLISH FULLTEXT: Cognitive-behaviour therapy in cancer treatment


PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017
strony: 21–36
Magdalena Chrzan-Dętkoś, Tamara Walczak
FREE POLISH FULLTEXT: UZALEŻNIENI RODZICE — NARAŻONE DZIECKO. ZAKŁÓCENIA W FUNKCJONOWANIU UZALEŻNIONYCH MATEK W RELACJI Z NIEMOWLĘTAMI ORAZ MOŻLIWOŚĆ SKUTECZNEJ POMOCY
FREE ENGLISH FULLTEXT: Addicted parents — vulnerable children. Distortions in parent-infant relation and possibilities of help


PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017
strony: 37–48
Daniel Melerowicz
FREE POLISH FULLTEXT: CECHY OSOBOWOŚCI A ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z PERSPEKTYWY TEORII RELACJI Z OBIEKTEM WG OTTO KERNBERGA — STUDIUM PRZYPADKU
FREE ENGLISH FULLTEXT: Personality qualities and the risk of social exclusion from the perspective of Otto Kernberg’s object relations theory — a case study


PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017
strony: 49–64
Małgorzata Talarczyk
FREE POLISH FULLTEXT: PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA PACJENTEK Z ROZPOZNANIEM ANOREKSJI PSYCHICZNEJ SKONCENTROWANA NA PRACY Z OBRAZEM WŁASNEGO CIAŁA — AUTORSKA WERSJA TERAPII
FREE ENGLISH FULLTEXT: Individual psychotherapy of patients diagnosed with psychic anorexia, concentrated on working with one’s body image — the author’s original therapy  


PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017
strony: 65–74
Maria Kmita, Aleksandra Bronowicka, Anna Moszczyńska,
Renata Zych, Krzysztof Małyszczak
FREE POLISH FULLTEXT: HUMOR I ŚMIECHOTERAPIA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Humour and laughter therapy


PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017
strony: 75–86
Iwona Sikorska
FREE POLISH FULLTEXT: ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W UJĘCIU PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ: EDUKACJA I TERAPIA PRZEZ PRZYGODĘ
FREE ENGLISH FULLTEXT: Resilience in the light of positive psychology — adventure education and adventure therapy


PSYCHOTERAPIA 2 (181) 2017
strony: 87–102
Anna Wendołowska
FREE POLISH FULLTEXT: DEPRESJA ADOLESCENTÓW W ŚWIETLE TEORII PRZYWIĄZANIA
FREE ENGLISH FULLTEXT: Security of attachment and adolescents’ depression


LIST DO REDAKCJI

Agnieszka Ogonowska
FREE POLISH FULLTEXT: LECZENIE FILMEM? ROZWAŻANIA NA MARGINESIE KSIĄŻKI MAŁGORZATY KOZUBEK „FILMOTERAPIA”


RECENZJA
Marta Szabat
FREE POLISH FULLTEXT: Ernest Becker ZAPRZECZANIE ŚMIERCI
Tłumaczenie Agnieszka Trąbka. Kraków: Nomos; 2015, ss. 286

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal
Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: Blue

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-