PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Aktualne zeszyty

ARCHIWUM:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

  


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
* * *
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
Sekcja
Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
i Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
przy współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ,
serdecznie zapraszają na Konferencję Trzech Sekcji, zatytułowaną
"OBCY. INNY. TAKI SAM. W PSYCHOTERAPII",
która odbędzie się w Krakowie w dniach 20-22.10.2017 roku.  

Więcej informacji i zapisy:
http://www.trojkonferencja2017.pl 

* * *


Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

Lista recenzentów Psychoterapii w roku 2013

Lista recenzentów Psychoterapii za rok 2014

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 4 (179) 2016

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus 7,16 pkt; MNiSW 11 pkt


Spis treści
nr 4 (179) 2016


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 5-12
Krzysztof Nowakowski
Ograniczenia i możliwości w psychoterapii osób o psychopatycznej strukturze osobowości
FREE ENGLISH FULLTEXT: Limitations and perspectives in psychotherapy of psychopathic individuals


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 13-22
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Słyszysz? Niesłychane. Część 1: Czy możesz powtórzyć?
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can you hear? It is unheard of. Part 1. Could you repeat?


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 23-32
Małgorzata Opoczyńska-Morasiewicz
Słyszysz? Niesłychane. Część 2: Słuchaj dalej
FREE ENGLISH FULLTEXT: Can you hear? It is unheard of. Part 2: Continue listening


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 33-44
Jacek Prusak
Rozróżnianie sumienia od superego u osób religijnych w kontekście pracy z nerwicą eklezjogenną
FREE ENGLISH FULLTEXT: Distinguishing between the conscience and the superego of religious people in the context of treatment of ecclesiogenic neurosis


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 45-56
Krzysztof Gerc
Cierpienie dziecka przewlekle chorego — oddziaływania psychologiczne wspierające jego rodzinę
FREE ENGLISH FULLTEXT: Suffering in chronically ill children in the context of psychological interactions supporting their families


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 57-70
Adam Curyło
Obraz ciała u mężczyzn z zaburzeniami jedzenia — opis przypadku
Body image in men with eating disorders — a case report


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 71-86
Paweł Glita
Pacjent młodzieżowy i jego terapeuta w kontekście rodzinnym — perspektywa psychodynamiczna
FREE ENGLISH FULLTEXT: Adolescent patient and his therapist in family context — psychodynamic perspective


Psychoterapia 4 (179) 2016
strony: 87-100
Jacek Pasternak, Danuta Ochojska
Zaburzenia psychiczne u studentów a ich retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Implikacje do psychoterapii
The mental disorders in students and the retrospective assessment of parental attitudes. implications for psychotherapy


WSPOMNIENIA

Jacek Bomba:
Hanna Jaklewicz

Bogdan de Barbaro:
Andrzej Wiśniewski


RECENZJEISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-