PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Aktualne zeszyty

ARCHIWUM:

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119)

 

 


PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail.Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 170pln za Psychiatrię Polską, 120pln za “Psychoterapię” i 80pln za Archives of Psychiatry and Psychotherapy rocznie. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę – odpowiednio 85, 60 i 40pln. Zamówienia na prenumeratę prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .

Lista recenzentów Psychoterapii w roku 2013

Lista recenzentów Psychoterapii za rok 2014

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia - Polish fulltexts  

Psychoterapia 3 (178) 2016

Index Copernicus 7,16
liczba punktów MNiSW 11 pkt

indeksowana m.in. w SCOPUS, ERIH PLUS


Spis treści
nr 3 (178) 2016

Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 5-22
Z cyklu: „Sylwetki psychoterapeutów”: „Bo dla mnie najważniejszą sprawą jest zbudowanie takiej relacji, żeby otworzyć człowieka, aby mógł poczuć swoje mocne strony”. Rozmowa z dr Krystyną Ostoją-Zawadzką


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 23-29
Jacek Bomba, Kazimierz Bierzyński
Psychoterapia estetyczna. Czy to kierunek rozwoju psychoterapii?
Esthetic psychotherapy. New direction of psychotherapy development?


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 31-36
Agata Madej, Damian Sendler, Marta Makara-Studzińska
Psychoterapia on-line: wyzwanie dla etyki
Psychotherapy Online: a challenge for ethics


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 37-52
Cezary Barański
Dialog motywujący w pracy z grupami osób podejmujących zachowania ryzykowne
Motivational Interviewing in group work on risk behaviors


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 53-62
Przemysław Turkowski, Jan Jędrzejczyk, Mirosława Huflejt-Łukasik, Joanna Wieliczko
Neuro-Lingwistyczna Psychoterapia w leczeniu zaburzeń lękowych
Neuro-Linguistic Psychotherapy in treatment of anxiety disorders


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 63-76
Marta Szymańska-Pytlińska, Maria Beisert
Diagnoza niedojrzałości psychoseksualnej sprawców przestępstw seksualnych wobec dzieci jako wyznacznik opracowania programu ich psychoterapii
Diagnosis of psychosexual immaturity as an indicator of designing psychotherapy programme for child molesters


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 77-88
Marta Wiśniewska, Dorota Mącik
Perfekcjonizm i wczesne nieadaptacyjne schematy Younga a przewlekłe zmęczenie w grupie młodych kobiet
Perfectionism, Young’s early maladaptive schemas and chronic fatigue among young women


Psychoterapia 3 (178) 2016
strony: 89-102
Magdalena Adamczyk
Style przywiązania a psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży w oparciu o studia przypadków
Attachment styles and adolescents psychosocial functioning – case studies


Omówienia książek i czasopism:

Dominika Sznajder
Celestyna Grzywniak: DOJRZAŁOŚĆ NEUROPSYCHOLOGICZNA DO SZKOLNEGO UCZENIA SIĘ DZIECI SZEŚCIO- I SIEDMIOLETNICH. Kraków: Wydawnictwo Scriptum; 2013, stron 188

Jacek Kopeć
Richard F. Summers, Jacques P. Barber (red.): TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA W PRAKTYCE. STUDIA PRZYPADKÓW
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, wydanie I, stron 342. Tłumaczenie Joanna Gilewicz


ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Rekomendujemy stronę
Pharmacological Reports-